Vítejte na stránkách věnovaných dospělým i dětem!

Vítejte na stránkách věnovaných dospělým i dětem!

Prožíváte těžké období nebo hledáte více spokojenosti v životě? Psychoterapie je jednou z cest, jak se vyrovnat s různými problémy, které život přináší – ve vztazích s blízkými, v zaměstnání, při vážném onemocnění i se sebou samým. Pracuji s dospělými a dětmi od 4 let. Poskytuji psychoterapii individuální, párovou i celé rodině. Věřím, že odborníkem na svůj život jste především Vy. Můžeme se společně zabývat minulostí, přítomností i budoucností a to v takové hloubce a tempu, jakém určíte Vy. První krok bývá nejtěžší…

Témata, na kterých můžeme společně pracovat:

 

 • pocity osamění, pocity viny, ztráty smyslu života
 • psychické problémy (úzkostné, depresivní, psychotické poruchy)
 • traumatická událost (nemoc, smrt, rozvod, interupce aj. ztráty)
 • psychosomatické potíže (poruchy spánku, bolesti hlavy)
 • neuspokojivé vztahy v rodině, v zaměstnání, s partnerem
 • osobnostní zrání, potřeba změny
 • duchovní témata, víra
 • výchova dětí
 • konflikty v rodině, v pracovněprávních vztazích
 • spotřebitelské spory a spory vznikající vzájemným soužitím obyvatel

Témata dětí:

 • psychické potíže (úzkost a strach, smutek, snížené sebevědomí)
 • poruchy pozornosti a soustředění
 • traumatická událost (nemoc, smrt v rodině, rozchod rodičů)
 • psychosomatické potíže (poruchy spánku, bolesti hlavy, břicha, pomočování)
 • poruchy chování (agrese, lhaní, záškoláctví)
 • problémy související se školou (strach ze školy, potíže s vrstevníky, ve vztahu k učiteli)
 • neuspokojivé vztahy v rodině
 • vyrovnávání se se změnou.

Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory