Dětský průvodce rozvodem

Emouš je skřítek, který má rád děti a rozhodně mu záleží na tom, jak se cítí. Proto má velké uši, aby dobře slyšel a velký nos…

Dětský průvodce rozvodem je kroužek pro děti, které jsou vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Skupina nabízí dětem sdílení myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Děti v kroužku uzavírají nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat podobné emoce a příběhy. Mohou pak rozvod rodičů lépe zvládat.

Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo být jen pozorovately. Důležité je, aby se v kroužku cítily dobře, dostalo se jim podpory a pocitu bezpečí. Pro komunikaci s dětmi jsou využívány různé kreativní pomůcky, které umožňují o těžkých tématech mluvit ve formě hry.

Podmínkou přijetí dítěte do kroužku je souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace konfliktů mezi rodiči a jejich aktivní spolupráce.

  • Pro děti ve věku 6-12 let
  • Pravidelné setkávání 1x týdně, celkem 12 setkání
  • Délka jednoho setkání je 90 min
  • Cena 2 400 Kč (zahrnuje 12 setkání, informační schůzku před zahájením, konzultaci s rodiči v průběhu programu)