Relaxace

Jste v trvalém napětí a neklidu, abyste dostáli požadavků v práci, doma, u svých blízkých či sami před sebou? Vyzkoušejte uvolnění pomocí relaxace. Relaxace je považována za účinnou prevenci, psychohygienu i terapii zároveň. Má bezprostřední uklidňující vliv na vegetativní nervový systém a také pozitivně ovlivňuje poruchy spánku, bolesti hlavy, potíže se zažíváním aj.

Schopnosti relaxovat se lze naučit. Relaxace probíhá zpravidla vleže na podložce (příp. vsedě v křesle) a trvá 20 – 35 min. Lze doporučit Schultzův autogenní trénink (pracuje s nácvikem pocitu tíže, tepla, vnímání pravidelného dechu a tepu srdce) a Jacobsonovu progresivní relaxaci (střídá napínání a uvolňování svalů). Relaxace obsahuje rovněž prvky imaginace (představa louky, potoka, moře),  aromaterapie a zvuků přírody.

Dlouhodobější účinky pro své zdraví pocítíte při častém opakování. Když si tuto metodu osvojíte, můžete potom pravidelně relaxovat sami doma.

Zde si můžete vybrat nahrávku, která vám bude vyhovovat:

Relaxace pro děti

Rovněž u dětí je relaxace vhodnou metodou k odbourávání stresu a při řešení konfliktních situací, které děti zažívají. Jejich život není „dětsky“ prostý a jednoduchý. Jedním z nejčastějších stresorů bývá školní prostředí. Relaxace u dětí trvá jen pár minut, proto ji kombinuji s rozhovorem a dalšími hravými technikami. Využívám imaginaci (např. Na létajícím koberci) aj pohádkové příběhy.

 

Doporučené zdroje pro děti:

Šimanovský , Kučerová: Maková zrníčka. Krátké relaxace pro děti – CD

Muller: Příběhy z měsíční houpačky

Ehrlin: O slůněti, které chtělo usnout