Reakce dětí na traumatickou událost

Příznaky malých dětí:

 • Pasivita, dítě si málo hraje, nemá o nic zájem
 • Strach, lekavost při zvucích
 • Zvýšená aktivita, zmatenost
 • Poruchy spánku, noční můry
 • Separační úzkost, tzn. dítě chce být stále s rodičem, nesnese ani chvilkové odloučení například v době, kdy jde rodič na WC
 • Vynucování pozornosti
 • Regrese, tzn. dítě se začne znovu pomočovat, ztrácí řečové a jiné schopnosti, které již mělo
 • Úzkost ze smrti
 • Bolesti břicha a hlavy
 • Náhlá tělesná nehybnost

Příznaky větších dětí:

 • Dítě je vysoce citlivé na úzkost rodičů
 • Opakované vyprávění traumatu
 • Agresivní chování a výbuchy hněvu
 • Různé bolesti, vystrašenost, stažení se do sebe
 • Ztráta obvyklých zájmů
 • Nesoustředěnost

Симптоми у дітей раннього віку:

 • Страх, боязкість при звуках
 • Пасивність, дитина мало грає, нічим не цікавиться
 • Підвищена активність, сплутаність свідомості
 • Порушення сну, кошмари
 • Сепараційна тривога, тобто. дитина все одно хоче бути з батьком, він не витримує навіть миттєвої розлуки, наприклад, коли батько ходить в туалет
 • Залучення уваги
 • Регресія, тобто. дитина знову починає мочитися, втрачаючи мову та інші здібності, які у нього вже були
 • Тривога перед смертю
 • Болі в животі та голові
 • Раптова фізична нерухомість

Симптоми у дітей старшого віку:

 • Дитина дуже чутлива до батьківської тривоги
 • Повторна розповідь про травму
 • Агресивна поведінка і спалахи гніву
 • Різні болі, переляк, відхід
 • Втрата звичних інтересів
 • недостатня концентрація уваги