O mně

Profesní životopis

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, kde se angažuji v etické skupině ČAP, akreditovanou rodinnou terapeutkou SOFT a zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Supervize

Svoji práci reflektuji s kolegy: Mgr. Úlehla, Mgr. Meisnerová, Mgr. Lammelová, Mgr. Šimková.

Pracovní zkušenosti

2018 soukromá praxe dosud

2019 – 2020 Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou (psychoterapeut služby Rodiče domluvte se a Dítě v hlavní roli)

2018 – 2020 Arcidiecézní charita Praha, Poradna Magdala (sociální pracovník služby Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda)
2012 – 2018 Diakonie ČCE v Praze – Služba pro rodinu a dítě (vedoucí služby, sociální pracovník), SOS krizové centrum (krizový pracovník, psychoterapeut)

2013 – 2020 Lektorování seminářů a kurzů pro rodiče (výchova dětí, konflikt v rodině)
2008 – 2013  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika (zdravotní sestra)

Publikační činnost

2023 Časopis Sociální práce: „Dětský průvodce rozvodem – účinný nástroj v přístupu k dětem rozvádějících se rodičů“

2022 Časopis Život víry: „Nechci se zabít, jen uvolnit napětí“

Vzdělání

2022 Děti a ztráta (Vigvam)

2021 Archipelago Games 4 Therapy s.r.o. (Brno, vlastník licence)

2021 Dětský průvodce světem rozvodu (Jak dál?, Olomouc, akreditace MPSV, vlastník licence)

2021 Specifika rodinné mediace (Asociace mediátorů ČR, Šišková)

2020 – 2021 Vzdělávací program Zipyho a Jablíkovi kamarádi (E-clinic, akreditace MŠMT)

2019 Kurz mediace a mediačních technik (Institut pro mediaci a pracovní vztahy, Medková, 80 h)

2018 Snoezelen v teorii a praxi (multismyslový koncept ISNA – MSE, 34 h)

2017 Teologická fakulta Jihočeské univerzity, doktorský program, obor Charitativní práce – dosud

2017 Terapie hrou – Sandtray (Společnost V. Satirové, akreditace Asociace klinických psychologů, 45 h)
2016 Kurz Narativní práce s dětským traumatem (Velký vůz sever, akreditace MPSV, 120 h)

2015 Sandplay, Sandtray (B creaative, Brno, 22 h)

2013 – 2014 Narativní psychoterapie (Gaudia institut, mezinárodně uznávaný výcvik, 90 h)

2009 – 2013 Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu Umění terapie“ (GI, akreditovaný vzdělávací program pro oblast zdravotnictví, 750 h) – teorie, sebezkušenost, supervize 

2013 Školení pro vedoucí kurzu Silní rodiče – Silné děti (Německý svaz na ochranu dětí, Dobrovolnické centrum Ústí n. Labem)

2009 – 2012 Teologická fakulta Jihočeské univerzity, obor Etika v sociální práci (Mgr.), Etické a sociální souvislosti přístupu ke klientům se schizofrenií (diplomová práce)
2005 – 2008 Evangelická teologická fakulta UK, obor Pastorace a sociální práce (Bc.)

2008 Komplexní výcvik v krizové intervenci („D“ občanské sdružení, akreditace ČAPLD, 160 h)

1998 – 2002 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta (teoretické studium psychoterapie, Skála, Růžička)

Napsat komentář