Odborníci

Náslechy pro účastníky psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu „Umění terapie“ pro Centrum psychoterapie GI s.r.o.

 • náslech zahrnuje přípravu na sezení, samotné sezení, následnou reflexi
 • cena jednoho náslechu činí 250 Kč pro frekventanta výcviku (250 Kč přispívá GI s.r.o)
 • lze absolvovat 1-4 náslechy za rok
 • podmínkou náslechu je souhlas klienta
 • varianty náslechů: pozorovatel, reflektující tým.

Těším se na vaše podněty!

Facilitace případových konferencí

Ve spolupráci s OSPOD nabízím facilitaci případové konference, jako nástroj pomoci a podpory ohroženým dětem a jejich rodinám. Případová konference je odborná diskuze zainteresovaných subjektů nad konkrétním případem dítěte (rodiny), za účelem nalezení optimálního řešení.

Cíle setkání

 • výměna informací
 • zhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny
 • hledat optimální řešení
 • motivovat a zplnomocnit klienta
 • snížit jednostrannou odpovědnost OSPOD
 • plánovat společný postup

Přejeme-li si získat rodiče (dítě) pro změnu a zlepšení situace v rodině, je důležité, aby byli přítomni a stali se partnery při stanovení cílů. Účast mladistvých je na setkání nezbytná, účast mladších dětí je třeba pečlivě zvážit. Důležitý je rozhovor s klientem před samotným setkáním –  společně stanovit cíl setkání a prohovořit, koho na setkání přizvat. Klient by měl mít možnost přizvat si osobu, kterou vnímá jako podpůrnou.

Struktura setkání

 • příprava
 • úvod, představení účastníků
 • stanovení cíle setkání
 • představení klienta a jeho situace
 • mapování situace a potřeb dítěte
 • návrhy řešení
 • tvorba plánu
 • závěr, zhodnocení setkání

Role facilitátora

 • vytváří strukturu setkání
 • zajišťuje hladký průběh komunikace
 • zajišťuje důvěrné, bezpečné a respektující prostředí
 • je nestranný, ovlivňuje průběh, nikoliv obsah