Jak pracuji s dětmi

Děti mívají starosti jako dospělí, z nejrůznějších důvodů a v různých obdobích života. V porovnání s námi nemají žádné nebo jen mizivé zkušenosti, jak se vyrovnat se stresovou událostí. Někdy ani neumí svoje prožívání vyjádřit slovy a tak ho projevují nevhodným (vývojově odlišným) chováním, které přiměje rodiče vyhledat pomoc. Zároveň dokáží být velmi odolné vůči stresu a mají naději, že se jejich situace zase zlepší.

Po vzájemném seznámení se obvykle dítěte ptám, zda ví, co ho ke mně přivedlo. Je důležité objasnit cíl našeho rozhovoru. Potom nějakou chvíli mluvíme o jeho zálibách, co umí a co se mu daří. Pozitivní stránky posilují tu zdravou část, kde se problémy nevyskytují, mohou být využity při řešení problému a koneckonců také „prolamují ledy“.

Rozhovor s dítětem přizpůsobuji věku a kombinuji ho s hrou nebo nějakou aktivitou. Hra má tu výhodu, že je pro děti přirozená, rozpouští napětí a dítě si může od tématu odpočinout.

Dítěti aktivně naslouchám a podporuji ho ve vyprávění příběhu o sobě. Může také mlčet, když potřebuje. Děti mají v oblibě různé terapeutické pomůcky, např. sady obrázkových karet, z kterých vyberou ty, které je nějakým způsobem osloví. Mohou tak vyjádřit svoje potřeby „nepřímo“.

Při práci s dětmi dále využívám příběhy z knížek, pracovní listy, figurky zvířat a lidských postav, maňásky, kreslení, modelínu. Více. Mojí oblíbenou metodou je terapeutické pískoviště – sandtray therapy. Více.

Bolestivé zážitky neoslovuji přímo. Nechávám na dítěti, aby je vyjádřilo samo (pokud to potřebuje), kdy chce a jak chce. Často není třeba otevírat minulé události, úzdrava může přijít i tak.

Během setkání s dítětem rovněž společně dojednáváme, která témata zůstanou jen mezi námi a která sdělíme rodičům. Dítě si samo vybírá, zda o nich bude mluvit samo nebo s mojí pomocí, příp. s pomocí někoho jiného.

Po několika setkáních s dítětem podávám rodičům doporučení, jak s problémem zacházet, aby nebyl udržován „při životě“.

Z etických důvodů nelze kombinovat individuální práci s dítětem s rodinou terapií ani s individuální terapií rodiče. Podle potřeby vám předám kontakt na moje kolegy. Jestliže je dítě ve střídavé péči rodičů, žádám ke konzultaci s dítětem souhlas obou rodičů.

Jak připravit dítě na terapeutické sezení:

  • mluvte pravdu o tom, kam jdete a proč. 
  • vysvětlete dítěti, že terapeut je člověk, který pomáhá dětem s různým trápením.
  • ujistěte ho o tom, že nemusí mluvit, když nebude chtít a že také můžete odejít dříve, když bude potřebovat.
  • přečtete si společně stránku určenou dětem „Děti“ a prohlédněte si fotogalerii, kde dítě uvidí mojí kancelář.
  • u malých dětí je vhodné si vzít s sebou oblíbenou hračku.
  • podívejte se na toto video: S. Procházková: Psychoterapie s dětmi
  • pokud dítě odmítá návštěvu terapeuta, nenuťte jej, některé problémy lze vyřešit i bez jeho přítomnosti.

 

(R. Schillerová: Jak zvládat vztek u dětí)