Jak pracuji s dětmi

Děti mívají starosti jako dospělí – z nejrůznějších důvodů a v různých obdobích života. V porovnání s námi nemají žádné nebo jen mizivé zkušenosti, jak se vyrovnat se stresovou událostí. Někdy ani neumí svoje prožívání vyjádřit slovy a tak ho projevují nevhodným (vývojově odlišným) chováním, které přiměje rodiče vyhledat pomoc.

Děti považuji zrovna tak jako dospělé, za odborníky na svůj život. Disponují velkou odolností vůči stresu a nadějí, že se jejich situace zase zlepší.

Po vzájemném seznámení se obvykle dítěte ptám, zda ví, co ho ke mně přivedlo. Je důležité objasnit cíl našeho rozhovoru. Potom nějakou chvíli mluvíme o jeho zálibách, co umí a co se mu daří. Pozitivní stránky posilují tu zdravou část, kde se problémy nevyskytují, mohou být využity při řešení problému a koneckonců také „prolamují ledy“.

Rozhovor s dítětem přizpůsobuji jeho věku a kombinuji ho s hrou nebo nějakou aktivitou. Hra má tu výhodu, že je pro děti přirozená, rozpouští napětí a dítě si může od tématu odpočinout.

Dítěti aktivně naslouchám a podporuji ho ve vyprávění příběhu o sobě. Může také mlčet, když potřebuje. Děti mají v oblibě různé terapeutické pomůcky, např. sady obrázkových karet, z kterých vyberou ty, které je nějakým způsobem osloví. Mohou tak vyjádřit svoje potřeby „nepřímo“. Při práci s dětmi dále využívám příběhy z knížek, pracovní listy, figurky zvířat a lidských postav, maňásky, kreslení, modelínu. Mojí oblíbenou metodou je terapeutické pískoviště – sandplay therapy.Více informací.

Bolestivé zážitky neoslovuji přímo. Nechávám na dítěti, aby je vyjádřilo samo (pokud to potřebuje), kdy chce a jak chce. Často není třeba otevírat minulé události, úzdrava může přijít i tak.

Během setkání s dítětem rovněž společně dojednáváme, která témata zůstanou jen mezi námi a která sdělíme rodičům. Dítě si samo vybírá, zda o nich bude mluvit samo nebo s mojí pomocí, příp. s pomocí někoho jiného.

Po několika setkáních s dítětem podávám rodičům doporučení, jak s problémem zacházet, aby nebyl udržován „při životě“.

  • Z etických důvodů nekombinuji individuální práci s dítětem s rodinou terapií ani s individuální terapií rodiče. Podle potřeby vám předám kontakt na moje kolegy.
  • Jestliže je dítě ve střídavé péči rodičů, žádám ke konzultaci s dítětem souhlas obou rodičů.