Sandtray therapy

Sandtray therapy je terapeutická metoda využívající jemný písek a figurky, které představují reálný svět. Písek je pro děti přirozený a velmi oblíbený, poskytuje hmatové a pohybové vjemy.

Postavy figurek mám v krabicích, rozdělené podle druhů na: lidi, zvířata, domy, dopravní prostředky, stavby, kameny a další doplňky. Některé figurky jsou líbivé, některé méně přitažlivé. K práci s pískem přistupuji nedirektivně, obvykle pobídkou: „Postav si, co teď potřebuješ“.

Dítě si vybírá hračky a staví „obrázek“ v písku. Písek může přesypávat, tvarovat do kopců, jezer (nádoba je modrá), figurky může přidávat, odebírat, zahrabávat do písku – vše je dovoleno.

Dítě takovou hrou vyjadřuje, co potřebuje, aniž by muselo mluvit – dětské fantazie, strachy, vzorce chování, hněv, pocity viny, přání a touhy. Obraz v písku je pro mne cenným „materiálem“, s kterým je třeba zacházet citlivě, proto ho nijak nehodnotím ani neinterpretuji (krokodýl může představovat nebezpečí i prostředek k záchraně), pouze komentuji, co vidím a slyším. Ptám se dítěte, jaký příběh se zde odehrává a jaký má z něho pocit. Emoce propojuji s tělesným prožíváním. Jak by chtělo, aby se příběh vyvíjel dál? Jakoukoliv změnu na pískovišti je třeba brát vážně. Dítě může uvolňovat svoje vzpomínky na minulé události, získat kontrolu nad situací, zkoumat nové možnosti a zažít pocit úspěchu.

Na konci naší hodiny obrázek zachytíme na fotografii, pokud mi k tomu dítě dá souhlas. Mohu tak porovnávat jednotlivá sezení v průběhu času. Sandtray je účinná metoda pro každý věk.

Autorem obrázku je dívka, která chtěla „uletět“ (bílá labuť uprostřed).