Kurzy

„Silní rodiče – silné děti“

– kurz pro rodiče, kteří potřebují podporu a pochopení.

 

Program „Silní rodiče – silné děti“ posiluje sebevědomí rodičů, zmírňuje pocity viny za vlastní nedokonalost a nabízí vzájemnou výměnu zkušeností s ostatními. Seznámíte se s „podporující“ výchovou, která respektuje potřeby a práva dítěte, umí přijímat jeho emoční stav, aniž by nutně schvalovala jeho jednání. Naučíte se, jak s dítětem komunikovat, abyste jej získali ke spolupráci a posílili jeho sebedůvěru. V bezpečné atmosféře se můžete podělit se svými starostmi a získat více jistoty a radosti k výchově vašich nejbližších.

Program se skládá z 8 – 10 na sebe navazujících lekcí (každý týden 1 setkání – obvykle 90 min), abyste si mohli nabyté dovednosti dostatečně osvojit:).

 

Setkáte se s následujícími tématy:

 • vývojové potřeby dětí
 • zvládání emocí dětí (rodičů)
 • laskavé vedení a stanovení hranic
 • přirozené důsledky/tresty
 • řešení konfliktů
 • další témata zařazuji podle aktuálních potřeb účastníků, např. dětské lhaní, jak ustát pubertu, podpora samostatnosti dítěte, stravování, ukládání ke spánku aj.

 

Cena 1 setkání: 150 Kč/osobu (zahrnuje výuku, nápoj, učební materiály a certifikát)

Kurz Silní rodiče – silné děti není terapeutickou skupinou. Rodičům se závažnými výchovnými nebo partnerskými problémy doporučuji vyhledat poradenské zařízení.

 

Přihlášení na kurzhttps://www.systemikapraha.cz/kontakt/

 

Reference účastníků kurzů:

 • Měla jsem velké nároky na děti. Když něco nedělají, není to proto, že to říkám špatně, ale pro to, že se to teprve učí…
 • Je v pořádku po dětech něco chtít, jen záleží na tom, jak to řeknu…
 • Klíčové pro mne bylo téma potřeb na začátku kurzu…
 • Už mne tolik netrápí, že dcera nekomunikuje. Důležité je, kdy se mluví a za jakých okolností…
 • Potřebuji důslednost, nenechat se oblomit dítětem. Naučila jsem se, jak říkat „NE“.
 • Zjistila jsem, že po kurzu mluvím se synem více o jeho trápení, např., že se zamiloval do Anežky ve školce…
 • Z kurzu čerpám do teď, i když bohužel nevyužívám potenciál naplno. Poslední dobou se vracím při řešení konfliktů s 3 letou dcerou ev. při konfliktech mezi ní a jejím ročním bratrem k tomu, které potřeby má neuspokojené – pozornost, potřeba dělat si věci po svém, únava? Když si na zahrádce sedne do kopřiv a je z toho nářek, tak se snažím podat útěchu místo rady. Dnes ráno jsem ji přizvala do vymýšlení alternativy za hubování, když ničí brášku. Dohodly jsme se, že se přijde přitulit. Taky jsem se uvolnila z představy o „správném“ stravování a přestala na to klást takový důraz, čímž se to po čase dost zlepšilo. Mnohokrát si vzpomenu na pojetí výchovy v partnerském versus mocenském stylu, spojeným s tresty, ale přiznám se, že ne vždy se udržím a někdy už na přirozený důsledek nemám dost trpělivosti… Doufám, že to pomůže, pro mě to byl rozhodně přínos.  

 

 

Besedy pro rodiče

Nabízím uspořádání besedních večerů v oblasti rodičovství a výchovy. Beseda probíhá cca 90 min s možností diskuze, cena dohodou. Vhodné pro mateřská centra, mateřské nebo základní školy, komunitní centra, farnosti aj. Spolupracuji s Centrem pro manželství a rodinu, kde besedy probíhají v rámci projektu Prevence řešení konfliktů (podporuje Magistrát hlavního města Prahy).

Více zde: https://www.manzelstviarodina.cz/vychova-besedy/