Kurzy

„Silní rodiče – silné děti“

– kurz pro rodiče, kteří potřebují podporu a pochopení.

Program „Silní rodiče – silné děti“ posiluje sebevědomí rodičů, zmírňuje pocity viny za vlastní nedokonalost a nabízí vzájemnou výměnu zkušeností s ostatními. Seznámíte se s „podporující“ výchovou, která respektuje potřeby a práva dítěte, umí přijímat jeho emoční stav, aniž by nutně schvalovala jeho jednání. Naučíte se, jak s dítětem komunikovat, abyste jej získali ke spolupráci a posílili jeho sebedůvěru. V bezpečné atmosféře se můžete podělit se svými starostmi a získat více jistoty a radosti k výchově vašich nejbližších.

 

Kurz pro rodiče on-line

Přihlaste se do kurzu on-line, který se skládá z 5 na sebe navazujících lekcí:

 1. Potřeby dětí – Potřeby motivují naše chování. Jejich neuspokojení vede k určitému napětí, které si žádá o pozornost. Za nevhodným chováním dítěte se mohou skrývat právě neuspokojené potřeby. Ukážeme si, které jsou specifické pro určitou vývojovou fázi dítěte a jak na ně můžeme reagovat.
 2. Zvládání emocí dítěte (vztek, strach) i svých vlastních – Emoce jsou součástí našeho života a plní důležitou úlohu – chrání nás a motivují. Jak s emocemi zdravě zacházet?
 3. Efektivní způsoby komunikace – Řadu negativních hodnocení můžeme nahradit např. „popisem“. Efektivní komunikaci lze naučit. Představuje účinný nástroj pro výchovu dětí a můžeme ji použít i u dospělých.😊
 4. Řešení problémových situací – Propojíme vše dohromady, abychom děti přiměli ke spolupráci a podporovali jejich samostatnost. Podíváme se na některé situace, které nám přerůstají přes hlavu, např. ukládání dítěte ke spánku nebo pubertální vrtochy.
 5. Pomáháme dětem se školou – Škola je důležitý vývojový mezník a vyvolává v nás řadu pocitů. Jak mluvit s dítětem, abychom napsali úkoly bez křiku a posilovali přitom jeho sebevědomí? Řekneme si zásady pro „zdravou“ přípravu do školy.

 

 

Reference účastníků kurzů:

 • Měla jsem velké nároky na děti. Když něco nedělají, není to proto, že to říkám špatně, ale pro to, že se to teprve učí…
 • Je v pořádku po dětech něco chtít, jen záleží na tom, jak to řeknu…
 • Klíčové pro mne bylo téma potřeb na začátku kurzu…
 • Už mne tolik netrápí, že dcera nekomunikuje. Důležité je, kdy se mluví a za jakých okolností…
 • Potřebuji důslednost, nenechat se oblomit dítětem. Naučila jsem se, jak říkat „NE“.
 • Zjistila jsem, že po kurzu mluvím se synem více o jeho trápení, např., že se zamiloval do Anežky ve školce…
 • Z kurzu čerpám do teď, i když bohužel nevyužívám potenciál naplno. Poslední dobou se vracím při řešení konfliktů s 3 letou dcerou ev. při konfliktech mezi ní a jejím ročním bratrem k tomu, které potřeby má neuspokojené – pozornost, potřeba dělat si věci po svém, únava? Když si na zahrádce sedne do kopřiv a je z toho nářek, tak se snažím podat útěchu místo rady. Dnes ráno jsem ji přizvala do vymýšlení alternativy za hubování, když ničí brášku. Dohodly jsme se, že se přijde přitulit. Taky jsem se uvolnila z představy o „správném“ stravování a přestala na to klást takový důraz, čímž se to po čase dost zlepšilo. Mnohokrát si vzpomenu na pojetí výchovy v partnerském versus mocenském stylu, spojeným s tresty, ale přiznám se, že ne vždy se udržím a někdy už na přirozený důsledek nemám dost trpělivosti… Doufám, že to pomůže, pro mě to byl rozhodně přínos.  

 

 

Besedy pro rodiče

Nabízím uspořádání besedních večerů v oblasti rodičovství a výchovy. Beseda probíhá cca 90 min s možností diskuze, cena dohodou. Vhodné pro mateřská centra, mateřské nebo základní školy, komunitní centra, farnosti aj. Spolupracuji s Centrem pro manželství a rodinu, kde besedy probíhají v rámci projektu Prevence řešení konfliktů (podporuje Magistrát hlavního města Prahy).

Více zde: https://www.manzelstviarodina.cz/vychova-besedy/