Rozhovory s duchovní tématikou

„Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.“ Př 15,13

Jako psychoterapeut respektuji každé náboženství, ke kterému se člověk přiklání. Osobně vyznávám křesťanskou víru, proto mohu nabídnout podporu v této oblasti.

Rozhovory nejsou evangelizací, ani „moralizováním“, ale nabídnutím pomoci v situaci, kterou prožíváte jako obtížnou. Setkávám se s křesťany, kteří trpí depresemi, ztratili blízkého člověka a zlobí se na Boha, hledají Boží vůli pro svůj život nebo zápasí bezvýsledně s hříchem. Můžeme společně hledat odpovědi na vaše otázky…

 

 

„Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi…“ 2. Kor 4, 8-9