Rozhovory s duchovní tématikou

„Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.“ Př 15,13

Jako psychoterapeut respektuji každé náboženství, ke kterému se člověk přiklání. Osobně vyznávám křesťanskou víru a jsem aktivním členem Církve bratrské v Praze 6.

Rozhovory nejsou evangelizací, ani „moralizováním“, ale nabídnutím pomoci v situaci, kterou prožíváte jako obtížnou. Setkávám se s křesťany, kteří trpí depresemi, ztratili blízkého člověka a zlobí se na Boha, hledají Boží vůli pro svůj život nebo zápasí bezvýsledně s hříchem. Můžeme společně hledat odpovědi na vaše otázky…

„Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi…“ 2. Kor 4, 8-9