Rozhovory s duchovní tématikou

„Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.“ (Př 15,13)

Jako psychoterapeut respektuji každé náboženství, ke kterému se člověk přiklání. Osobně vyznávám křesťanskou víru, víru v Ježíše Krista, proto mohu nabídnout podporu v této oblasti.

Rozhovory s touto tematikou nejsou evangelizací, ani „moralizováním“, ale nabídnutím pomoci v situaci, kterou prožíváte jako obtížnou. Setkávám se s křesťany, kteří trpí depresemi, ztratili blízkého člověka a zlobí se na Boha, hledají Boží vůli pro svůj život nebo zápasí bezvýsledně s hříchem. Můžeme společně hledat odpovědi na vaše otázky…

 

 

Členům Sboru církve bratrské v Praze 6 Dejvicích poskytuji slevu. Více ceník.