Mediace

Konflikty v životě mohou skrývat i něco dobrého. Jsou příležitostí ke změně, novým nápadům a spolupráci. Mediace (mimosoudní řešení sporů) je způsob, jak řešit vaši složitou situaci pomocí nestranného prostředníka-mediátora. Jako zapsaný mediátor (mediatori.justice.cz)  vám pomohu v bezpečném prostředí sdělit svůj pohled, porozumět druhé straně, nalézt řešení a uzavřít dohodu, která bude uspokojovat vaše zájmy. Zaměřuji se především na rodinnou mediaci.

V jakých oblastech vám může mediace pomoci:                                         

 • forma péče o dítě (střídavá péče, výlučná péče, rozšířený kontakt)
 • způsob výchovy (pravidla, denní režim, specifické potřeby dítěte)
 • vzdělávání dítěte, zájmová činnost
 • komunikace mezi rodiči, předávání informací (zdravotní stav, škola)
 • výživné
 • kdy a jak oznámit dětem rozchod rodičů
 • adaptace dítěte na nové podmínky
 • mezigenerační problémy aj.

Principy mediace:

 • Dobrovolnost: Schůzku můžete kdykoliv ukončit a dále nepokračovat.
 • Neutralita: Mediátor nikomu nestraní, zachovává si vyvážený postoj k oběma stranám, respektuje jejich názory.
 • Mlčenlivost mediátora se vztahuje na vše, co se dozví při přípravě a výkonu mediace.
 • Mediátor je zodpovědný za průběh mediace, nikoliv za řešení a dohodu.
 • Mediace může probíhat současně se soudním řízením.
 • Při formulaci dohody je zohledňován zájem dítěte.

Chci podrobnější informace – zde

Ceník:

rodinné spory (sousedské) – 1000 Kč za každou započatou hodinu

Snížená cena je možná po vzájemné domluvě.

setkání nařízené soudem 400 Kč za každou započatou hodinu (max. rozsah 3 hod)

Odměnu mediátora platí obě strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Platí se v hotovosti, na místě. Domluvený termín lze bezplatně zrušit 3 dny předem (72 hod). Při pozdější omluvě je cena nerealizovaného setkání účtována ve výši 1000 Kč.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Kontakt