Mediace

Konflikty v životě mohou skrývat i něco dobrého. Jsou příležitostí ke změně, novým nápadům a spolupráci. Mediace (mimosoudní řešení sporů) je způsob, jak řešit vaši složitou situaci pomocí nestranného prostředníka-mediátora. Jako zapsaný mediátor vám pomohu v bezpečném prostředí sdělit svůj pohled, porozumět druhé straně, nalézt řešení a uzavřít dohodu, která bude uspokojovat vaše zájmy.

 

Oblasti využití mediace:

 • rodina (péče o dítě, výchova, úprava porozvodových vztahů)
 • sousedské a komunitní spory
 • pracovněprávní vztahy
 • spotřebitelské spory a spory mezi obchodními společnostmi

 

Principy mediace:

 • Dobrovolnost: Schůzku můžete kdykoliv ukončit a dále nepokračovat.
 • Neutralita: Mediátor nikomu nestraní, zachovává si vyvážený postoj k oběma stranám, respektuje jejich názory.
 • Mlčenlivost mediátora se vztahuje na vše, co se dozví při přípravě a výkonu mediace.
 • Mediátor je zodpovědný za průběh mediace, nikoliv za řešení a dohodu.
 • Pokud to situace vyžaduje, můžete využít oddělené jednání.
 • Mediace nebrání domáhat se práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
 • Při formulaci dohody je zohledňován zájem dítěte.

 

Ceník:

Civilní spory (rodinné, sousedské) – 800 Kč za každou započatou hodinu

Firemní a obchodní spory 2000 Kč za každou započatou hodinu

Setkání nařízené soudem 400 Kč za každou započatou hodinu (max. rozsah 3 hod)

Odměnu mediátora platí obě strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Platí se v hotovosti, na místě. Domluvený termín mediace lze bezplatně zrušit nejpozději 3 dny předem (72 hod). Při pozdější omluvě je cena nerealizovaného setkání účtována ve výši 1 000 Kč.

 

Více informací najdete zde

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit telefonicky nebo e-mailem. Kontakt zde