Mediace

Konflikty v životě mohou skrývat i něco dobrého. Jsou příležitostí ke změně, novým nápadům a spolupráci. Mediace (mimosoudní řešení sporů) je způsob, jak řešit vaši složitou situaci pomocí nestranného prostředníka-mediátora. Jako mediátor vám pomohu v bezpečném prostředí sdělit svůj pohled, porozumět druhé straně a uzavřít dohodu, která bude uspokojovat vaše zájmy. Zaměřuji se především na rodinnou mediaci.

 

V jakých oblastech vám může mediace pomoci:                                         

 • kontakt rodičů s dětmi (frekvence a místo setkání, předávání dítěte)
 • způsob výchovy a péče o dítě
 • bydlení
 • kam bude dítě chodit do školky, školy, na kroužky
 • komunikace mezi rodiči, předávání informací (zdravotní stav, škola)
 • výživné
 • mezigenerační problémy (pravidla užívání domácnosti, soužití)
 • péče o nemocného člena rodiny
 • kdy a jak oznámit dětem rozchod rodičů

Principy mediace a další informace:

 • Dobrovolnost: Schůzku můžete kdykoliv ukončit a dále nepokračovat.
 • Neutralita: Mediátor nikomu nestraní, zachovává si vyvážený postoj k oběma stranám, respektuje jejich názory.
 • Mlčenlivost mediátora se vztahuje na vše, co se dozví při přípravě a výkonu mediace.
 • Mediátor je zodpovědný za průběh mediace, nikoliv za řešení a dohodu.
 • Pokud to situace vyžaduje, můžete využít oddělené jednání.
 • Mediace nebrání domáhat se práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
 • Při formulaci dohody je zohledněn zájem dítěte.

Více o mediaci zde

 

Délka 1 mediačního setkání: 2 hod.

Cena: 2000 Kč/ 2 hod (tj. 1 000 Kč za každou započatou hod). Odměnu mediátora platí obě strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak (tj. 500 Kč/hod/osobu). Platí se v hotovosti, na místě.

Domluvený termín mediace lze bezplatně zrušit nejpozději 3 dny předem (72 hod). Při pozdější omluvě je cena nerealizovaného setkání účtována ve výši 1 000 Kč.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit telefonicky nebo e-mailem. Kontakt zde

 

Zpětná vazba od klientů:

 • „Myslel jsem si, že se s exmanželkou dohodnu, ale nefungovalo to. Na mediaci jsme se dohodli na „jízdním řádu“, podle kterého všichni vědí dopředu, co bude. Děti jsou tak klidnější.“
 • „Mysleli jsme si, že jsme nejhorší rodina, ale zjistili jsme, že také něco děláme dobře…“
 • „Už nedostávám urážlivé SMS zprávy jako dřív…“
 • „Už vím, jak exmanželce odpovědět, abych nečeřil vody…“