Mediace

Konflikty v životě mohou skrývat i něco dobrého. Jsou příležitostí ke změně, novým nápadům a spolupráci. Mediace (mimosoudní řešení sporů) je způsob, jak řešit vaši složitou situaci pomocí nestranného prostředníka-mediátora. Jako zapsaný mediátor (mediatori.justice.cz)  vám pomohu v bezpečném prostředí sdělit svůj pohled, porozumět druhé straně, nalézt řešení a uzavřít dohodu, která bude pro vás přijatelná. Zaměřuji se především na rodinnou mediaci, která nachází uplatnění v období rozchodu/rozvodu rodičů.

S jakými tématy vám může mediace pomoci?                             

  • kdy bude dítě trávit čas s mámou/kdy čas s tátou?
  • jak budeme dítě vychovávat a naplňovat jeho potřeby?
  • jak se bude vzdělávat, trávit volný čas?
  • jak si budeme sdělovat informace?
  • jak budeme financovat jeho potřeby?
  • jak oznámíme dětem, že se chceme rozejít?
  • jak vytvoříme podmínky k tomu, aby se dítě lépe adaptovalo na novou situaci?

Více informací – zde

rodinné spory (aj. občanskoprávní) – 1000 Kč/hod

setkání nařízené soudem 400 Kč/hod

Odměnu mediátora platí obě strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Domluvený termín lze bezplatně zrušit 2 dny předem (48 hod). Při pozdější omluvě je cena nerealizovaného setkání účtována ve výši 1000 Kč.

Snížená cena je možná po vzájemné domluvě.