Mediace

Konflikty v životě mohou skrývat i něco dobrého. Jsou příležitostí ke změně, novým nápadům a spolupráci. Mediace (mimosoudní řešení sporů) je způsob, jak řešit vaši složitou situaci pomocí nestranného prostředníka-mediátora. Jako mediátor vám pomohu v bezpečném prostředí sdělit svůj pohled, porozumět druhé straně a uzavřít dohodu, která bude uspokojovat vaše zájmy.

 

Zaměřuji se především na rodinnou mediaci:             

 • kontakt rodičů s dětmi (frekvence a místo setkání)
 • způsob výchovy a péče o dítě
 • předávání informací (zdravotní stav, škola)
 • komunikace mezi rodiči
 • výživné
 • mezigenerační problémy

 

Důležité informace:

 • Schůzku můžete kdykoliv ukončit a dále nepokračovat (dobrovolnost).
 • Mediátor si zachovává vyvážený postoj k oběma stranám (neutralita).
 • Sdělené informace nebudou předány dál (mlčenlivost).
 • Mediátor je zodpovědný za průběh mediace, nikoliv za řešení a dohodu.
 • Pokud je situace vyhrocená, můžete využít oddělené jednání (cena je stejná).
 • Mediace vás nezbavuje práva využít soudního řízení. Oba způsoby mohou probíhat zároveň.

 

Délka 1 mediačního setkání: 2 hod.

Cena: 2000 Kč/ 2 hod (tj. 1 000 Kč za každou započatou hod). Odměnu mediátora platí obě strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Platí se v hotovosti, na místě.

Domluvený termín mediace lze bezplatně zrušit nejpozději 3 dny předem (72 hod). Při pozdější omluvě je cena účtována v plné výši, tj. 2 000 Kč.