Profesní životopis

Certifikovaný psychoterapeut České asociace pro psychoterapii
Akreditovaný rodinný/systemický terapeut SOFT

Kandidát na „zapsaného mediátora“ u Ministerstva spravedlnosti

 

Pracovní zkušenosti

Rodinná mediace – Arcidiecézní charita Praha
Lektorování seminářů a kurzů pro rodiče (výchova dětí, konflikt v rodině)
Centrum pro manželství a rodinu – křesťanská psychologická poradna
Služba pro rodinu a dítě – Diakonie ČCE v Praze
SOS krizové centrum – Diakonie ČCE v Praze
Psychiatrická klinika – Všeobecná fakultní nemocnice

 

Vzdělání

Kandidatura v doktorském studiu Teologické fakulty Jihočeské univerzity
Kurz mediace a mediačních technik
Kurz „Narativní práce s dětským traumatem“
Kurz Terapie hrou – Sandtray
Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu „Umění terapie“ (akreditovaný vzdělávací program pro oblast zdravotnictví) – teorie, sebezkušenost, supervize
Teologická fakulta Jihočeské univerzity, obor Etika v sociální práci (Mgr.)
Teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor Pastorace a sociální práce (Bc.)
Kompletní výcvik v krizové intervenci