Informace

Můj zájem o člověka začal studiem střední zdravotnické školy. Dlouhé období jsem pobývala na mateřské dovolené se svými třemi ratolestmi a pokoušela se v domácím shonu najít chvíli pro sebe. Jistou vzpruhou pro mne znamenalo dálkové studium na vysoké škole – obor sociální práce.

Ve zdravotnictví jsem pracovala několik let a můj zájem se definitivně ubíral směrem k vnitřnímu světu člověka – pracovala jsem na Psychiatrické klinice v Praze, z čehož čerpám dodnes.

Nejprve jsem absolvovala výcvik v krizové intervenci (158 h) a pracovala jako krizový pracovník v SOS centru Diakonie v Praze. Záhy poté jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu „Umění psychoterapie“ (750 h) GI systém s.r.o., který je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Vystudovala jsem sociální práci zaměřenou na etické hodnoty v Českých Budějovicích.

Kromě své soukromé praxe jsem pracovala v organizaci Diakonie ČCE v Praze – Službě pro rodinu, kde jsem pomáhala dětem nacházejících se v emočně náročných situacích. S týmem pracovníků jsem lektorovala kurz pro rodiče „Silní rodiče – silné děti“ a zprostředkovávala asistované kontakty mezi rodiči a dětmi.

V současné době poskytuji psychoterapii dětem i dospělým. Pro práci s dětmi jsem absolvovala akreditovaný výcvik „Narativní práce s dětským traumatem“ (120 h) a akreditovaný seminář (Asociace klinických psychologů) kanadské terapeutky Madeleine De Little – Terapie hrou: Sand tray, pořádaný Společností transformační systemické terapie Virginie Satirové (45 h).

V roce 2017 jsem zahájila další studium v doktorandském programu, kde se věnuji dětem rodičů, kteří trpí vážnou psychiatrickou diagnózou. Protože je tato problematika u nás dosud málo probádanou oblastí, vytvořila jsem pro tyto děti webové stránky: www.poradnadetem.cz.

Od roku 2018 jsem členem České asociace pro psychoterapii. V současné době se věnuji terapii a mediaci rodin v konfliktním porozvodovém období. Svůj volný čas trávím v rodinném kruhu se svým psem, doháním znalosti z cizích jazyků a vyrábím přírodní domácí kosmetiku.