krátkodobé kurzy

2019 Výcvik v mediaci – Institut pro mediaci a pracovní vztahy (JUDr. Medková)

2019 Biodynamické masáže v psychoterapii (Špicnerová, Ambrožová)

2018 Snoezelen koncept – ISNA MSE

2018 Na řešení orientovaný přístup v terapii – ISZ

2018 „Zpátky na cestě“ – práce s traumatizovanými dětmi – Gaudia

2017 Terapie hrou: Sandplay – Společnost V. Satirové

2016 Úprava výchovy dítěte po rozvodu – střídavá péče

2016 Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s biologickou rodinou

2015 Sandplay

2015 Základy práce s dítětem v krizi – Remedium

2015 Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

2015 Attachment – vznik a poruchy citového pouta a možnosti léčení – Amalthea

2015 Práce s rodinou v obtížné životní situaci – Střep

2015 Základy arteterapie

2015 Práce s dětmi ohroženými domácím násilím – Acorus I, II

2014 Existenciální analýza v krizové intervenci

2014 Všeobecný výcvik v chatové krizové intervenci – Linka bezpečí

2014 Duševní onemocnění u dětí – Fokus

2014 Rodinné mapy – Triadis

2014 Odborné aspekty zanedbávání dětí v rodinách – Střep

2014 Narativní psychoterapie I, II – Gaudia

2013 Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími – Hermés

2013 Základy vedení rozhovoru s dítětem – Velký vůz sever

2012 Trauma I, II – Remedium

2011 Principy efektivní komunikace s rodinou – GI

2011 Autogenní trénink a aktivizační techniky

2008 Integrovaná psychoterapie – Knobloch

2006 Focusing