Snoezelen koncept

Snoezelen koncept je filozofie i odborný přístup, který využívá speciálně upraveného prostředí k navození pohody a uvolnění, k aktivizaci, snižování strachu a úzkosti, navození jistoty a bezpečí a vzájemného sdílení.

Celkově působí na zlepšení psychického a fyzického zdraví, např. zvládání stresu, emocionálních potíží, poruchy koncentrace (ADHD) a mnoho dalších. Terapeut nabízí klientovi světelné, zvukové, taktilně-haptické, čichové a chuťové podněty podle individuálních potřeb a přání klienta.