Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje finanční příspěvek na psychosociální intervenci (psychoterapii) v rozsahu 10 x 700 Kč.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP poskytuje finanční příspěvek 5 x 500 Kč. Více informací zde: www.preventivni-program/64

 

Podmínky poskytování příspěvku VZP

  • jste osoba starší 18 let, pojištěná u VZP?
  • požádejte VZP o vystavení poukazu prostřednictvím e-mailu: opatrujse@vzp.cz 
  • na počátku terapie vyplníte  Dotazník (vystaví terapeut)
  • konzultaci hradíte hotově na místě (bankovním převodem do 2. dne)
  • počet setkání je max. 10 h (prezenční nebo on-line)
  • doporučená frekvence setkání je 1x za týden (2 týdny)
  • konzultace se evidují v poukazu Přehled návštěv (vystaví terapeut)
  • na konci terapie vyplníte Výstupní průzk.spokojenosti
  • včas neomluvená hodina (2 dny předem) propadá z celkového počtu 10 setkání, není pojišťovnou hrazena, je terapeutem účtována v plné výši.
  • Terapeuta lze změnit z důvodu nespokojenosti 1x.

Žádost o příspěvek z fondu prevence

můžete podat (osobně, e-mailem, poštou) do 31. 5. 2021, buďto po 1 a více hodinách nebo po absolvování všech sezení na pobočce VZP (lhůta k vyplacení je 30 dní). K podání žádosti prosím nepoužívejte email: opatrujse@vzp.cz 

 

Žádáte-li poprvé, předložíte:

Žádáte-li průběžně, předložíte:

Více informací zde: www.vzp.cz/pojistenci/vyhody