Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory od 1. 8.2021 do 30. 11. 2021

Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje finanční příspěvek dětem (7-18 let) a dospělým na psychoterapii 500 Kč/sezení (celkem 10x).

VZP prosím požádejte o vystavení „Poukazu“  počínaje dnem 1. 8. 2021.

Více informací zde: www.vzp.cz/pojistenci/vyhody

Nečerpaná a neomluvená hodina (2 dny předem) propadá z celkového počtu 10 setkání, není pojišťovnou hrazena, je terapeutem účtována v plné výši.

 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP poskytuje finanční příspěvek 5 x 500 Kč. Více informací zde: www.preventivni-program/64